FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ. COMUNITAT VALENCIANA

CONEGA’NS MILLOR
 
El FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ és un organisme no governamental establert a nivell d’estat espanyol com a Federació del Fòrums territorial establerts a les comunitats autònomes i amb relacions de col·laboració amb diversos països europeus i iberoamericans. que s’ocupa de : 
• La dimensió de les polítiques educatives dels països de la Unió Europea i d’iberoamèrica. 
• Noves idees i conceptes en matèria d’organització, gestió i administració educatives. 
• L’intercanvi i la creació de xarxes internacionals d’informació i col·laboració entre les diferents associacions nacionals. 
 
 El FÒRUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA és una Associació plural, amb vocació territorial. entitat i autonomia pròpies. És un lloc, espai o temps per a la reflexió i el debat, obert a la participació de totes aquelles persones implicades d’alguna manera en l’organització, gestió i funcionament dels centres educatius, des de l’escola infantil a la universitat, que desitgen compartir coneixements, pràctiques, investigacions o experiències. 

OBJECTIUS DEL FÒRUM 

 
L’objectiu general del FORUM-CV és el de cooperar i recolzar el naixement d’una cultura comuna sobre la dimensió europea de l’educació. A la Comunitat Valenciana a més a més són les seus finalitats: 
  • Promoure la reflexió, la renovació pedagògica i el perfeccionament de tècnics en matèria educativa. 2. Establir, potenciar i desenvolupar contactes entre persones i entitats interessades en matèria d’administració educativa per tal de portar a terme activitats en el camp de l’educació i la cultura. 
  • Facilitar l’intercanvi d’informació, d’experiències i d’investigacions en matèria d’administració educativa en tot el territori nacional i amb els altres fòrums constituïts a l’Estat i amb els països europeus interessats. 
  • Promoure la formació de grups que desenvolupen activitats relacionades amb temes referents a l’administració educativa. 5. Mantenir vincles amb altres organitzacions que tinguen objectius semblants, tot i facilitant l’intercanvi d’experiències i la realització d’activitats conjuntes. 

QUÈ OFERIM? 

 
 Volem fer una vida associativa enriquidora per a tots els membres del FÒRUM mitjançant distintes fòrmules de participació: 
 
  • Suscripció gratuïta a la Revista digital Dyle (Dirección y Liderazgo Educativo)
  • Grups de treball de temes concrets als quals es poden incorporar tots els que ho desitgen, aprofitant les xarxes socials i les tecnologies de la informació i la comunicació . 
  • Realització d’activitats formatives homologades mitjançant convenis amb altres institucions públiques i privades. 
  • Participació en l’elaboració de documents i publicacions del FEAE-CV.
  • Activitats de reflexió com els sopars col·loqui, seminaris, tallers, cursos, sessions formatives en les quals es convida a diversos ponents experts en els temes d’interés i actualitat sobre l’educació. • Assistència i participació en Congressos internacionals, Jornades estatals i Trobades interforums.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA:          Filo Tortosa

VICE-PRESIDENT: Enrique Noguera

SECRETARI:            Antonio Rubio

TRESORER:            Rafa Segovia

VOCALIES:            Laura Albelda
                                  Teresa Caballer
                                  Santiago Estañán
                                  MªÁngeles Herranz
                                  José Luis Miralles
                                  Toni Piera
                                  Desa Vilaplana

Web: https://feaecv.blogspot.com