Marzo y abril: – Curso de competència digital de 20 horas (17 lectivas y 3 en linea). Homologado por la Consejería de Educación y Universidades

Marzo y abril: – Curso de competència digital de 20 horas (17 lectivas y 3 en linea). Homologado por la Consejería de Educación y Universidades

Curs de COMPETÈNCIA DIGITAL
OBJECTIUS
o Crear blocs educatius
o Cercar les possibilitats didàctiques dels edublocs
o Crear Webquests com a eines didàctiques
o Elaborar mapes conceptuals
o Utilitzar els marcadors socials per a la nostra tasca de publicació
o Eines de gestió
UBICACIÓ I HORARI
o Dimarts 7, 14, 21 i 28 de març, i dilluns 3 d’abril de 17:00 h a 20:30 hores
o S’impartirà a l’aula d’informàtica del CEP DE PALMA Jaume Cañellas Mut i la
capacitat està en funció del nombre d’ordinadors disponibles, que és de 30.
ALTRES DADES
o 20 hores: 17 h presencials i 3 d’aplicació didàctica en línia
o Professora: ESTER MICÓ, enginyera, professora de Tecnologia i Màster en Noves
Tecnologies aplicades a l’Educació
o Places oferides: 30 (professorat d’infantil, primària i secundària)
o Preu: 30 €
o La Conselleria d’Educació i Universitat homologa el curs i certificarà els
crèdits corresponents.
CONTINGUTS
o Blocs i videoblocs
o Publicació d’imatges i vídeos
o Podcast
o Manteniment. Llistat de enllaços i altres components
o Edublocs
o Llicència de protecció. Creative Commons
o Blogguer/Wordpress
o Introducció al Webquest
o Introducció als mapes conceptuals i utilització dels marcadors socials
o Gestió i planificació de projectes digitals

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *